Lokalita a Ekológia

Bývanie na Novej Vašinovej ponúka všetko čo potrebujete!

Bývate v Nitre, ale na mieste ako stvorenom pre rodinný život

Nová ulica s infraštruktúrou

Asfaltová prístupová cesta

Kanalizácia

Chodníky a obrubníky s príjazdom na Váš pozemok

Verejné osvetlenie

Optické pripojenie (TV+ Internet)

Dostupnosť MHD- autobusová zástavka 9 min chôdze

Dostupnosť k diaľnici R1

Občianska vybavenosť a služby v dosahu

EKOLÓGIA

Naše stavby plánujeme tak, aby dlhodobo plnili svoj účel a stali sa prirodzenou súčasťou lokality, nezaťažovali životné prostredie, boli úsporné a ekologické. Projekt Nová Vašinová nebol navrhnutý ako maximalistické vyťaženie územia, ale tak aby logicky zapadol do existujúcej zástavby a stabilizovaného územia. Súčasťou projektu je „zelená zóna“, ktorá plní nielen dôležitú ekostabilizačnú funkciu, znižuje lokálnu mikroklimatickú teplotu, ale ako mestotvorný prvok prispieva vo významnej miere k zvýšeniu estetickej hodnoty architektúry samotnej.